Proxy

Požadavky na použité PC nebo server

Podmínkou fungování je, že PC nebo server, na kterém proxy spustíte, má veřejnou IPv4 adresu. Případně musíte z Vašeho routeru přesměrovat provoz na Vaše PC viz. Konfigurace routeru a PC za NATem.

Instalace proxy na vlastní Linux

Stáhnout HaaS proxy

Požadované závislosti:

Instalace z PyPI

sudo pip[3] install haas-proxy
sudo apt-get install sshpass

Instalace z Python balíčku

tar -xzf haas-proxy-1.0.tar.gz
sudo python[3] haas-proxy-1.0/setup.py install
sudo apt-get install sshpass

Instalace s Linuxovými deb balíčky

sudo dpkg -i python[3]-haas-proxy_1.0_all.deb
sudo apt-get install -f

Instalace s Linuxovými rpm balíčky

sudo dnf install python[3]-haas-proxy-1.0-1.noarch.rpm

Spuštění proxy

python[3] -m haas_proxy -l /dev/null --pidfile /var/run/haas.pid haas_proxy -l /var/log/haas.log --log-level warning --device-token XXX

Jedná se o Twisted aplikaci, tedy příkaz obsahuje možnosti pro Twisted a také pro náš HaaS. Použitím --helpu na místě argumentů pro Twisted dostanete nápovědu pro příkaz twistd, na místě pro argumenty HaaSe nápovědu pro HaaS.

python[3] -m haas_proxy [TWISTED OPTIONS] haas_proxy [HAAS OPTIONS]

Konfigurace routeru a PC za NATem

Potřebujete běžící proxy na Vašem PC a přesměrovat port 22 na Váš PC z routeru. Proxy defaultně běží na portu 2222. Běžně tedy přesměrujete port 22 z Vašeho routeru na 2222 na Vašem PC (na proxy) a nějaký jiný veřejný port na Váš 22 na vašem PC.

Ukázka výsledného zapojení s přesměrovaným portem 22

Instalace na Turris a Turris Omnia

Pokud chcete používat HaaS s Vaším Turris zařízením, pouze povolte SSH honeypot v administračním rozhraní Foris v záložce Updater. Vše bude automaticky fungovat a budete se moci přihlásit se stejnými přihlašovacími údaji jako do Projektu Turris.

Dokumentace v Turrisu